ఆంధ్ర కళాసమితి - పన్వేల్

ANDHRA KALA SAMITHI - PANVEL

Regd. No. F 1626 (Raigad) Public Trust Act - 1950

Plot No 30, Sector -2,
New Panvel,
Navi Mumbai,
Maharashtra.410206

Andhra kala Samithi-Panvel Building
Bammera Pothana
Telugu Talli
Andhra Pradesh Assembly
kakatiya Kala Thoranam, Warangal Fort
Ramappa Temple, Warangal
Sri Venkateswara Temple, Tirupati
Charminar, Hyderabad
Buddha Statue, Hyderabad
Hitech City, Hyderabad

Founders:

 • Name
 • Sri.G.Sreedhar Rao
 • Sri.Bh.Hanumantha Rao
 • Sri.G.Venkat Rao
 • Sri.K.Sreerama Murthy
 • Sri.G.R.S.Prasada Rao
 • Sri.D.C.Raja Rao
 • Sri.Ch.Bhaskar Rao
 • Sri.M.Ramesh
 • Late Sri.Raju Reddy
 • Sri.Gangadhar
 • Sri.C.V.Ranga Reddy
 • Sri.K.V.Swamy
 • Sri.P.Somasekhara Reddy
 • Sri.M.K.Vasanta Kumar
 • Sri.satyanarayana
 • Late Sri.P.T.Murali Krishna