ఆంధ్ర కళాసమితి - పన్వేల్

ANDHRA KALA SAMITHI - PANVEL

Regd. No. F 1626 (Raigad) Public Trust Act - 1950

Plot No 30, Sector -2,
New Panvel,
Navi Mumbai,
Maharashtra.410206

Andhra kala Samithi-Panvel Building
Bammera Pothana
Telugu Talli
Andhra Pradesh Assembly
kakatiya Kala Thoranam, Warangal Fort
Ramappa Temple, Warangal
Sri Venkateswara Temple, Tirupati
Charminar, Hyderabad
Buddha Statue, Hyderabad
Hitech City, Hyderabad

Life Members:

 • Name
  Mobile
  Email
 • Potnuru N Venkata Butchibabu
  9769571320
  pnvbutchibabu@gmail.com
 • Prasanna Kumar Gangisetty
  9,969,223,271
  gangisetty_p@yahoo.com
 • Pulagam Appi Reddy
  9892543898
  reddy101ap@gmail.com
 • PVK Vishwanathan
  9920073203
 • R.Harishchander Prasad
  9920714099
 • R.Siva Prasad
  9892204424
 • Ramanadham Naidu
 • RRBV Prasad
  8879054982
  rajababuraavi@gmail.com
 • S. Padmaja Kumar
  9820977852
 • S.Arvinda Kumar
 • S.Dathu Rao
  9969025483
  rao_dathu@yahoo.com
 • S.L.N.Murthy
  9322259507
 • S.Prakash Rao
  9820055602
 • S.S.Kumar
 • S.S.Narayana
 • S.Srinivasa Rao
 • S.Srirama Murthy
 • S.Surendranath