ఆంధ్ర కళాసమితి - పన్వేల్

ANDHRA KALA SAMITHI - PANVEL

Regd. No. F 1626 (Raigad) Public Trust Act - 1950

Plot No 30, Sector -2,
New Panvel,
Navi Mumbai,
Maharashtra.410206

Andhra kala Samithi-Panvel Building
Bammera Pothana
Telugu Talli
Andhra Pradesh Assembly
kakatiya Kala Thoranam, Warangal Fort
Ramappa Temple, Warangal
Sri Venkateswara Temple, Tirupati
Charminar, Hyderabad
Buddha Statue, Hyderabad
Hitech City, Hyderabad

Life Members:

 • Name
  Mobile
  Email
 • D.Ramesh Chandra
 • D.S.R.Satyaprakash
  9833414114
  srsdamera@yahoo.com
 • D.V.Ramdas
 • Dasari Srinivasa Rao
  9820229551
 • Doddi Sudhakar
 • Doki RamaKumar
  8380019326
  ramkumardoki@yahoo.co.in
 • Dommeti Satyanarayana
  9819687711
  dommeti_1985@rdiffmail.com
 • Donakonda Venkat Rao
  9867040395
 • Dr Nadiminti Mahesh
  9821283384
  nandiminty.mahesh@gmail.com
 • Duvvu Ramakrishna
 • E.Shankar Rao
  7208019070
 • G V SADACHANDAR RAJU
  8108280016
 • G.K.Chalam
  9833985941
 • G.N.V.Sridhar
  9969228272
 • G.Narayana Murthy
  9323658973
 • G.R.S.Prasad Rao
 • G.Raja Rao
 • G.Ramachandra Reddy