ఆంధ్ర కళాసమితి - పన్వేల్

ANDHRA KALA SAMITHI - PANVEL

Regd. No. F 1626 (Raigad) Public Trust Act - 1950

Plot No 30, Sector -2,
New Panvel,
Navi Mumbai,
Maharashtra.410206

Andhra kala Samithi-Panvel Building
Bammera Pothana
Telugu Talli
Andhra Pradesh Assembly
kakatiya Kala Thoranam, Warangal Fort
Ramappa Temple, Warangal
Sri Venkateswara Temple, Tirupati
Charminar, Hyderabad
Buddha Statue, Hyderabad
Hitech City, Hyderabad

Life Members:

 • Name
  Mobile
  Email
 • G.Ramakrishna Reddy
 • G.Sivabhaskar Reddy
  9322904420
  buggibhaskar@yahoo.com
 • Gadepalli A Ramalingeshwar Rao
  9769492503
  rao.gar@gmail.com
 • Gandham Radha Krishna Murthy
 • Gandham Venkat Rao
  9820374398
 • GangarajuSreedhar Rao
  9323851739
  gangaraju.sreedhar@gmail.com
 • Gubbala Laxmi Narayana
  8879054656
  laxminarayan@rediffmail.com
 • Gubbala Ramakrishna
  9892632631
  rama_gubbala@hotmail.com
 • Gujula Gopi Krishna
 • I Kishore
  8691017733
 • I.Ravi Kumar
 • INDIRA SRIPATH RAO
 • J.R.S.C.Murthy
  9224376004
 • J.V.A.S.Murthy
  9820853461
 • J.V.Padmaja
 • J.V.Suryanarayana Rao
 • Jai Krishna Naidu
  9820124781
  jaikrishnanaidu2000@gmail.com
 • Jyotuls Prabhakar Rao