ఆంధ్ర కళాసమితి - పన్వేల్

ANDHRA KALA SAMITHI - PANVEL

Regd. No. F 1626 (Raigad) Public Trust Act - 1950

Plot No 30, Sector -2,
New Panvel,
Navi Mumbai,
Maharashtra.410206

Andhra kala Samithi-Panvel Building
Bammera Pothana
Telugu Talli
Andhra Pradesh Assembly
kakatiya Kala Thoranam, Warangal Fort
Ramappa Temple, Warangal
Sri Venkateswara Temple, Tirupati
Charminar, Hyderabad
Buddha Statue, Hyderabad
Hitech City, Hyderabad

Life Members:

 • Name
  Mobile
  Email
 • M.K.S.Mohiudeen
 • M.K.Senthial Kumar
  9004669044
  mittakasi@yahoo.com
 • M.K.Vasant Kumar
 • M.Krishna Rao
  9322274222
  krishna1965@indiatimes.com
 • M.Laxminarayan
 • M.Lokanadham
 • M.S.A.Qureshi
  9869059035
 • M.Srinivasa Rao
  9320922307
 • M.Sumitra Rao
  9821895652
 • M.V.Ramana
  9969103562
 • M.Yagna Narayana
  9819351152
 • MahamKali Vishnu Vardhan
  9819033374
  mavishnu@rediffmail.com
 • Makam Amardeep S
  9821771909
 • Mantena Narasimha Varam
  9820284775
 • Mantripragada Narayana Rao
  9833738536
 • MANTRIPRAGADA V S RAO
  9969228170
  mvsrao9@yahoo.com
 • Maramganti Vamsi Krishna
  9324813180
 • Md.Iqbal Ahmed Shaikh
  9892511516