ఆంధ్ర కళాసమితి - పన్వేల్

ANDHRA KALA SAMITHI - PANVEL

Regd. No. F 1626 (Raigad) Public Trust Act - 1950

Plot No 30, Sector -2,
New Panvel,
Navi Mumbai,
Maharashtra.410206

Andhra kala Samithi-Panvel Building
Bammera Pothana
Telugu Talli
Andhra Pradesh Assembly
kakatiya Kala Thoranam, Warangal Fort
Ramappa Temple, Warangal
Sri Venkateswara Temple, Tirupati
Charminar, Hyderabad
Buddha Statue, Hyderabad
Hitech City, Hyderabad

Life Members:

 • Name
  Mobile
  Email
 • Meda Venkateshwarlu
  9869031192
 • MNM RAO
  9322160635
 • MSE Prasad
  9324275767
 • Murthy KVLN
  9920053179
  kvlnmurthy@gmail.com
 • Musti Ramakrishna
 • Musti Venkata Ramana
  ramana.sarma@jsw.in
 • N.B.Srinivas
 • N.Krishna Sai
 • N.Loka Prakasham Raju
  9867244052
 • N.V.G.Nagendra Kumar
  9833038120
 • N.V.L.Narasimha Rao
 • N.V.S.S.J.Lakshmi Narayana Kumar
  9820037210
 • N.Venkateshwarlu
 • Obiniti Ramesh
  9820287104
 • P Satish Raju
 • P Soma Shekhar Reddy
 • P Sudhakar Rao
  9819895671
  psrao@alkem.com
 • P Sudhakar Rao
  9819148390