ఆంధ్ర కళాసమితి - పన్వేల్

ANDHRA KALA SAMITHI - PANVEL

Regd. No. F 1626 (Raigad) Public Trust Act - 1950

Plot No 30, Sector -2,
New Panvel,
Navi Mumbai,
Maharashtra.410206

Andhra kala Samithi-Panvel Building
Bammera Pothana
Telugu Talli
Andhra Pradesh Assembly
kakatiya Kala Thoranam, Warangal Fort
Ramappa Temple, Warangal
Sri Venkateswara Temple, Tirupati
Charminar, Hyderabad
Buddha Statue, Hyderabad
Hitech City, Hyderabad

Past Presidents & General Secretaries

YEAR
PRESIDENT
GENERAL SECRETARY
2011-2014
K V Ramana
P Satish Raju
2008-2011
Sri.K.Srinivas
Sri.S.S.Narayana
2005-2008
Sri. G.Venkat Rao
Sri.K.S.R.Krishna
2002-2005
Sri.K.S.R.Murthy
Sri.K.Srinivas
1999-2002
Sri.G.Sreedhar Rao
Sri.G.Venkat Rao
1996-1999
Sri.R.S.Prasada Rao
Sri.K.S.R.Murthy
1993-1996
Sri.P.Kasi Vishwanatham
Sri.M.Ramesh
1990-1993
Sri.Bh.Hanumantha Rao
Sri.G.Sreedhar Rao