ఆంధ్ర కళాసమితి - పన్వేల్

ANDHRA KALA SAMITHI - PANVEL

Regd. No. F 1626 (Raigad) Public Trust Act - 1950

Plot No 30, Sector -2,
New Panvel,
Navi Mumbai,
Maharashtra.410206

Andhra kala Samithi-Panvel Building
Bammera Pothana
Telugu Talli
Andhra Pradesh Assembly
kakatiya Kala Thoranam, Warangal Fort
Ramappa Temple, Warangal
Sri Venkateswara Temple, Tirupati
Charminar, Hyderabad
Buddha Statue, Hyderabad
Hitech City, Hyderabad

Committee Members:

Name:
P Satish Raju
Designation:
President
Mobile:
Email:
Name:
Karuturi Dhananjayudu
Designation:
Vice-President
Mobile:
9769409031
Email:
dhananjaykarturi@gmail.com
Name:
E.Shankar Rao
Designation:
Gen. Secretary
Mobile:
7208019070
Email:
Name:
VSV.Subbarao
Designation:
Jt. Secretary
Mobile:
9869464069
Email:
vsv_subbarao@yahoo.co.in
Name:
P.Ashwini Kumar
Designation:
Jt. Secretary
Mobile:
9987511051
Email:
Name:
K. Shanti Prasad
Designation:
Jt. Secretary
Mobile:
9833953020
Email:
Name:
Kopichetti Venkateshwar Rao
Designation:
Treasurer
Mobile:
9819512648
Email:
vrao.koppichetti@gmail.com
 
Name:
M Jagdish Raju
Designation:
Co-Treasurer
Mobile:
9619036880
Email:
j_muppala@rediffmail.com
Name:
K.S.R.Krishna
Designation:
Executive Member
Mobile:
9324245525
Email:
ksrk2011@gmail.com
Name:
Y.Subrahmanyam
Designation:
Executive Member
Mobile:
9969228296
Email:
s_yakkali@yahoo.com
Name:
K Sai Kumar
Designation:
Executive Member
Mobile:
9820149036
Email:
Name:
A Srinivas
Designation:
Executive Member
Mobile:
Email:
Name:
N.Loka Prakasham Raju
Designation:
Executive Member
Mobile:
9867244052
Email:
Name:
P Soma Shekhar Reddy
Designation:
Executive Member
Mobile:
Email:
Name:
Balla Panduranga Rao
Designation:
Executive Member
Mobile:
Email:
Name:
CH. Venkata Ramana
Designation:
Executive Member
Mobile:
9820294936
Email:
Name:
S. Padmaja Kumar
Designation:
Executive Member
Mobile:
9820977852
Email:
Name:
Krishneveni Billingi
Designation:
Executive Member
Mobile:
Email:
Name:
INDIRA SRIPATH RAO
Designation:
Executive Member
Mobile:
Email:
 
Name:
AVG Prasad
Designation:
Executive Member
Mobile:
9870503981
Email:
hunny123adapala@gmail.com
 
Name:
Padma Sundari
Designation:
Executive Member
Mobile:
Email:
Name:
B.Ravinder
Designation:
Executive Member
Mobile:
8097964555
Email:
bravinder2008@gmail.com