ఆంధ్ర కళాసమితి - పన్వేల్

ANDHRA KALA SAMITHI - PANVEL

Regd. No. F 1626 (Raigad) Public Trust Act - 1950

Plot No 30, Sector -2,
New Panvel,
Navi Mumbai,
Maharashtra.410206

Andhra kala Samithi-Panvel Building
Bammera Pothana
Telugu Talli
Andhra Pradesh Assembly
kakatiya Kala Thoranam, Warangal Fort
Ramappa Temple, Warangal
Sri Venkateswara Temple, Tirupati
Charminar, Hyderabad
Buddha Statue, Hyderabad
Hitech City, Hyderabad

Lord Sri Venkateswara Swamy

In Telugu:

Suprabhatam:

In English:

Special Website for e-Seva / e-Accomodation / e-Sudarshnam / e-Hundi

Lord Temples Outside INDIA

 • Australia: Sri Venkateswara Temple Sydney, New South Wales (Helensburgh) Melbourne, Victoria (Carrum Downs)
 • Botswana: Gaborone
 • Canada: Richmond Hill Hindu Temple, Toronto, Ontario
 • Kenya: Nairobi
 • Mauritius:
 • Nigeria: Lagos
 • Uganda: Kampala
 • Singapore: Sri Srinivasa Perumal Temple, Singapore
 • Tanzania: Dar es Salaam
 • United Kingdom:
  • Tividale
  • Preston, Lancashire, Telugu Community Association
 • United States:
  • Pittsburgh, Pennsylvania (SV Temple, Pittsburgh, PA)
  • Memphis, Tennessee
  • Calabasas, California
  • Riverdale, Georgia
  • Aurora, Illinois
  • Bridgewater, New Jersey
  • Livermore, California (Shiva-Vishnu Temple)
  • Lanham, Maryland (Shiva-Vishnu Temple)
  • Fairfax, Virginia (S V Lotus Temple)
  • Sri Venkateswara Temple of North Carolina, Cary, North Carolina[3]
  • Sri Venkateswara Temple Of Colorado, Castle Rock, Colorado. (S V Temple Colorado)
  • Sri Venkata Krishna Kshetra, Tempe, Arizona (Udipi Temple)